Biodanza

ZAJĘCIA BIODANZY

Człowiek nie żyje by tańczyć, ale tańczy by żyć szczęśliwiej.

Biodanza, czyli Taniec Życia, to uzdrawiające połączenie grupy, muzyki i ruchu. Efektem praktykowania Biodanzy jest zwiększona radość życia, chęć do tworzenia, poczucie witalności, świadomość bycia częścią większej całości, umiejętność kontaktowania się z własnymi pragnieniami, emocjami oraz wyrażania ich w relacjach z innymi. To cudowna podróż w głąb siebie, która potrafi nadać życiu nową jakość. 

 

Zapraszam Cię na  regularne zajęcia Biodanzy, które  odbywają się w Złocieńcu, Bornem  Sulinowie i wakacyjnie w  Szczecinku. 

Zajęcia trwają  +/- 2 h ,  tańczymy na boso, w luźnych, wygodnych strojach.

Jestem otwarta na propozycje prowadzenia Biodanzy dla mniejszych i większych grup, a także dla dzieci w wieku przedszkolnym, rodzin oraz seniorów.

Najbliższe zajęcia znajdziesz w kalendarzu. Serdecznie zapraszam! 

 

WIĘCEJ O BIODANZIE 

Biodanzę może tańczyć każdy, bez względu na wiek, płeć i zainteresowania. Zajęcia za każdym razem wyglądają inaczej. Zależy to zarówno od poruszanego tematu jak i samej grupy. Jak wygląda spotkanie? Rozpoczyna się ono krótką rozmową w kręgu, podczas której można podzielić się doświadczeniami z wcześniejszych spotkań oraz omawiany jest temat zajęć, po czym rozpoczyna się taniec. Biodanza bazuje na naturalnych autentycznych ruchach, które wypływają z odczuwanych emocji. Nie ma w niej „poprawnych” kroków, ani też określonej choreografii. Prostota tej metody tkwi w wykonywaniu podstawowych ruchów takich jak spacery, gesty proszenia, dawania, wyrażania zgody lub sprzeciwu. Często na początku ruchy są nieśmiałe, ale im dłużej tańczy się, tym więcej przybywa zaufania do siebie i innych. Biodanza jest procesem grupowym. Osoba, która regularnie uczęszcza na zajęcia, rozwija się nie tylko indywidualnie lecz także w relacjach z innymi – doświadcza i ofiarowuje poczucie wsparcia, bezpieczeństwa, czy przynależności do większej społeczności i świata. Podczas zajęć Biodanzy uczestnicy komunikują się ze sobą na poziomie niewerbalnym – poprzez spojrzenie, uśmiech, dotyk, przytulenie. Poprzez uważne bycie tu i teraz wytwarza się bezpieczna przestrzeń, w której można swobodnie wyrażać siebie, swoje uczucia i emocje poprzez taniec. Biodanza zachęca do doświadczania świata na wzór ciekawskiego dziecka oraz poszerzania strefy komfortu. Jest doskonałym elementem uzupełniającym proces zdrowienia i profilaktyki zdrowia.

 

JESZCZE WIĘCEJ O BIODANZIE

„A gdyby zamiast myśleć o życiu, tańczyć życie? Zamienić codzienne gesty w ruch, otworzyć przestrzeń serca, połączyć się z intensywnym tu i teraz?” Rolando Toro (twórca Biodanzy)

Biodanza (z greckiego Bios– życie, Danza – swobodnych ruch, taniec) powstała na przełomie lat 60 i 70-tych. Jej twórcą jest nieżyjący już prof. Rolando Toro Araneda, psycholog, antropolog, poeta i malarz, który za całokształt swojej pracy na rzecz rozwoju ludzkości został nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla. Obecnie Biodanza znana jest w ponad trzydziestu krajach. Do Polski trafiła w 2016 roku dzięki Agnieszce Sut.

„Biodanza to nauka tańca z życiem i odkrywanie na nowo przyjemności życia.” 

Celem Biodanzy jest ponowne odkrycie świętości, tajemnicy i radości istnienia. Metoda stworzona przez Rolando Toro bazuje na pozytywnych zasobach istoty ludzkiej i wspiera jej rozwój w następujących obszarach (liniach vivencji): WITALNOŚCI (co przekłada się na chęć, motywację, determinację i siłę do działania), UCZUCIOWOŚCI (która pozwala na głębokie, autentyczne, oparte na empatii oraz poszanowaniu odmienności relacje ze sobą, innymi ludźmi i otoczeniem), KREATYWNOŚCI (czyli własnej ekspresji, realizowaniu marzeń, widzeniu i korzystaniu z pojawiających się możliwości), SEKSULANOŚCI (rozumianej szeroko jako umiejętności odczuwania przyjemności, świadomości własnych pragnień, kontaktem z własnym ciałem) i wreszcie TRANSCENDECJI (poczuciem unikalnej tożsamości, widzeniem siebie w kontekście większej całości, w połączeniu z Wszechświatem). Według Toro osoba, która zmienia siebie, własnym przykładem zmienia także otoczenie, dzięki czemu w sposób naturalny dokonują się jeszcze głębsze transformacje społeczne, które finalnie mają zaowocować zajęciem przez człowieka właściwego mu miejsca w wielkim kole życia na Ziemi. W tym kontekście Biodanza stawia przed sobą ambitne wyzwanie – z założenia ma głęboko transformować świadomość, lecz jednocześnie robić to w sposób łagodny, w nastroju zabawy, bazując na pozytywnych zasobach, poszerzając lecz nie przekraczając strefy komfortu, budząc uśpione potencjały. Ciągle zwiększająca się liczba uczestników zajęć, potwierdza skuteczność tej metody. Chcesz poczuć intensywniejszą świadomość i radość życia? Zapraszam!

 

UCZESTNICY O BIODANZIE

„Na początku Biodanza wydawała mi się dziecinna, nieco dziwna i wymagająca, ale za chwilę odczułam jej głębię i znaczenie. Biodanza przekłada się bezpośrednio na życie. I to jest piękne.” Małgosia

„Dzięki Biodanzie nauczyłem się kochać samego siebie oraz zauważać innych ludzi.” Krzysiek

„Biodanza to moja medytacja w ruchu. Dzięki tej metodzie zobaczyłam swoje ciało jako bibliotekę, w której zapisane są wszystkie moje życiowe doświadczenia. Dzięki uczestnictwu w zajęciach czuję więcej radości, lekkości, łatwiej przychodzi mi też korzystanie z okazji, czy stawianie zdrowych granic.” Agnieszka

„Podczas tańca ze swoim sercem, przyszło do mnie wielkie tsunami. Na ołtarzu mojego serca złożyłam wszystko co stare i co chciałam pożegnać. Tsunami wszystko zabrało i nastąpiła cudowna cisza. Dziękuję!” Łucja

„Wczoraj poczułam się jak przedszkolak, radosny, beztroski, szczęśliwy i nic mnie nie obchodziło – czy ktoś patrzy i myśli, a dzisiaj poczułam, że moje skrzydła są ogromne, silne i moje. Tak mam skrzydła.” Marta 

„Dziękuję, że moje uśpione dziecko pozwoliło mi spojrzeć i cieszyć się bardziej z moich dzieci.” Kamil 

„Nie rezygnuj z bycia wewnętrznym dzieckiem. Dziękuję za to, że mogłam doświadczyć czegoś tak pięknego, a zarazem trudnego.” Małgorzata 

 

O BIODANZIE W MEDIACH

Czym jest krąg w Biodanzie?  https://www.facebook.com/mtulwinska/videos/281026211114271

Telewizja NTV 2022r Wrocław
Telewizja NTV 2022r Wrocław 
Projekt Widzę-Zmieniam – 2022r Wrocław / Młodzieżowi Animatorzy Inicjatyw Kulturalno-Społecznych 
I Festiwal Biodanzy dla Rodzin 2022r – Trzcińsk
II Konwent Pracy Świadomościowej „Biodanza dla Rodzin” 2023r – Kołobrzeg
Radio ESKA 2021r –  Szczecinek